ชื่อไทย : ผีเสื้อสุมาตตรา
ชื่อท้องถิ่น :
ชื่อสามัญ : The Small Appendage Phalaenopsis
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phalaenopsis appendiculata Carr
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ใบ :
ดอก :
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา            เจริญเติบโตบนกิ่งไม้ของต้นที่มีมอสขึ้น ใกล้กับแม่น้ำ

                ถิ่นกำเนิด             …………………………………………..

การกระจายพันธุ์                  มาเลเซีย

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์                      …………………………………………..
การปลูกและการขยายพันธุ์ :

พรางแสงด้วยซาแรน 60 - 70 % วัสดุปลูกได้แก่ เปลือกสน กาบมะพร้าวสับ หรือสแฟกนัมมอส บริเวณที่ปลูกเลี้ยงสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีควรฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อไม่ให้กระทบต่อยอดและช่อรดด้วยน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นหรือตะกอนขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อหรือเพาะเมล็ด

รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ปลูกประดับตกแต่งสวนภายในและภายนอกอาคาร
แหล่งอ้างอิง : http://www.orchidspecies.com/phalappendiculata.htm
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554